Valgprogram 2019 – 2023

Innledning

Samfunnet forandrer seg raskere enn noen gang. Endring i statlige rammebetingelser, sentralisering og nedlegging av ulike tjenester skjer i økende tempo. Å programfeste i detalj hva som skal skje fire år fram i tid er nesten umulig.

Verdier er derimot evigvarende. By og land skal arbeide for økt bosetting og god offentlig service i hele kommunen. Alstahaug kommune skal bygges på gode fellesskapsløsninger og utjevning av forskjeller. Vi skal være inviterende og inkluderende overfor alle som ønsker å komme hit, både næringsliv,
enkeltpersoner og besøkende. Stikkord er mangfold, åpenhet, medvirkning, frivillighet, samarbeid og handlekraft.

Vi som står på denne lista har bakgrunn fra ulike kretser i kommunen, fra ulike yrker og fra ulike politiske partier. Vi har med oss våre erfaringer og har bare ett eneste ønske – å bidra til positiv utvikling for Alstahaug kommune og de samfunn vi lever i. By og land er opptatt av at de kommunale tjenestene utformes i nært samarbeid med innbyggerne i den enkelte krets i kommunen og at det satses desentralisert også innen Alstahaug kommune. Vi vil foreslå at den politiske medvirkningen organiseres bedre. Det vi har felles, er at vi tror på at et bredt politisk samarbeid er helt nødvendig for å komme videre med å utvikle Alstahaug. Vi står over for en rekke utfordringer der vi verken har tid eller råd til å sloss mellom partiene.

Vi er et lokalt parti og har kun Alstahaug og innbyggernes interesser å ta hensyn til. Vi har ingen partikontor i Oslo som overstyrer oss eller forteller hva vi skal mene. Vi vil samarbeide med alle politiske partier lokalt og skryte av de som gjør noe bra, uavhengig av politisk farge. Og vi skal også sloss mot statlige nedskjæringer som rammer vår kommune, uavhengig av hvem som sitter i regjering. Om du slutter deg til oss, vil vi ikke kunne tilby en rikspolitisk karriere, men vi vil gjerne ha deg med på en meningsfylt
lokalpolitisk dugnad.

Alstahaug kommune og Sandnessjøen som sted, er et av fire regionsenter på Helgeland. Det betyr at vi må være aktive i utviklingsspørsmål og spesielt vektlegge vår rolle som trafikknutepunkt på Helgelandskysten. Dette gir oss store muligheter, men det krever tydelige og langsiktige strategier for å utvikle hele Alstahaug-regionen. Å gripe mulighetene og være handlekraftig når muligheten er der, er grunnleggende for By og land.

Les hele programmet her!